ฝาก

  1. โอนเงินเอามาและแจ้งสลิปในไลน์

  2. แจ้ง user และเอเจ้นที่ต้องการเติม

  3. ทำรายการให้ใน 5 นาที

 

   ถอน

  1. ตรวจสอบยอดเงินลูกค้า

  2. แจ้งยอดที่ต้องกรถอนในไลน์

  3. ทำรายการใน 10 นาที